کتی خانم
رمز اون پستها رو برمیدارم تا بتونید بخونید. سوالی هم اگه داشتید همینجا بپرسید فقط کامنت خصوصی نذارید تا من بتونم زیر کامنتتون جوابتون رو بدم.