لباسم رو انتخاب کردم. فقط بالاتنه‌ش عوض می‌‌شه و یه آستین کوتاه پفی هم می‌خوره. تاجم رو هنوز انتخاب نکردم. تقریبا" یه چیزی تو مایه‌های عکس زیر هست. باید بیشتر بگردم. می‌خوام یکم بلندتر باشه.
دوست دارم بی‌رودرواسی نظرتون رو بگید. هر دوتاش سلیقه خانوم‌بزرگ هست.

 

اینم هست: