خمیری که برای کیک مرغ گذاشته بودم پف کنه پف نکرد. منم که سابقشو قبلا" داشتم. چند بار تا حالا خواستم کیک مرغ درست کنم و هر بار خمیرش خوب پف نمیکرد. برای همینم از اول محض محکم کاری گوشت گذاشتم بیرون یخش باز شه برای تیلیت ماکارونی. خمیرم که به درد نمیخورد ریختم دور. خیلیم ناراحت شدم. بعدش الان کمتر از یکساعت مونده به افطار غذام سوخت. امشب هیچی نداریم و اصلا" حال اینکه فکر کنم چیکار کنیم واسه افطار ندارم.
گرممه و از تشنگی هلاکم.
خیلی عصبانیم.